Ämnesklassificering – standard

Ämnesklassificering – standard

Ansvarig myndighet: SCB och UKÄ
Mer information inkl länkar till översättningsnycklar, excelfiler och kontakt för frågor: http://www.uka.se/statistik–uppfoljning/begrepp-och-definitioner/amneslistor-for-grund–och-avancerad-niva-samt-forskningsamnen.html#h-Forskningsamnen

Standard forskningsämnen 2011, (uppdaterad aug 2016) (pdf)

Den nya standarden bygger på en internationell förlaga, OECD-klassifikationen som heter Field of Research and Development (FORD). FORD-klassifikationen består av två nivåer, ensiffrig resp. tresiffrig kod.

I den svenska standarden ingår dessa två nivåer samt ytterligare en nivå (femsiffrig kod) som tagits fram för nationell statistikredovisning. Den tredje nivån har tagits fram med hjälp av vetenskapliga experter.
Standardens tre olika nivåer:

6 forskningsämnesområden, ensiffrig kod
42 forskningsämnesgrupper, tresiffrig kod
cirka 250 forskningsämnen, femsiffrig kod
Varje forskningsämne kan bara ingå i en forskningsämnesgrupp som i sin tur bara ingår i ett forskningsämnesområde.


Historik

Beslut om gällande standard fattades 2011 av SCB och dåvarande UHÄ (motsvarar nuvarande Universitetskanslersämbetet, UKÄ) beslut om ny klassifikation (standard) för redovisning av forskningsämnen (uppdaterades 26 januari 2012). Det finns två översättningsnycklar mellan de två klassifikationerna med forskningsämnen. Standarden för svensk indelning av forskningsämnen 2011 kommer att användas för redovisning av forskning och utbildning på forskarnivå från år 2011. Statistik om personal kommer att redovisas enligt ny indelning från år 2012.

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

KONTAKTPERSON

Magnus Eriksson
magnus.eriksson@vr.se

SweRIM hanteras av Nationella styrgruppen för forskningsinformation - koordineras av Vetenskapsrådet