Projektet VIFI riktar sig framförallt till elever på gymnasiets Naturvetenskaps- eller Teknikprogram (högskoleförberedande gymnasieprogram).

Den externa handledaren kan stötta eleverna i en rimlighetsbedömning redan i planeringen av arbetet, både avseende avgränsningar och vilka praktiska moment som är realistiskt att kunna genomföra. Den externa handledaren följer även eleven/gruppen med elever från idé och problemformulering till rapporteringen, men huvudhandledaren på skolan leder och betygsätter arbetet.

 Under mars kommer samtliga elever få erbjudandet att resa till Stockholm för att presentera sina respektive arbeten. Resan finansieras av VIFI-projektet.

Digitalt informationsmöte om projektet

Nu kan du boka in ett digitalt informationsmöte med VIFI. Kontakta oss på Kemilärarnas resurscentrum, KRC eller Mikael Larsson på Swerim, mikael.larsson [at] swerim.se. Eller använd den 20 minuter långa, filmade presentationen från Luleå gymnasieskola 20 maj 2020. Länk till video.

Presentation av gymnasiearbetena

Under mars kommer samtliga elever att presentatera sina respektive arbeten.