Vill DU genomföra ditt gymnasiearbete i samarbete med industrin? I så fall är VIFI-projektet något för dig.

Ta chansen att arbeta med konkreta tillämpningar inom metallproduktion under ditt gymnasiearbete. Projekten, som genomförs på någon av Sveriges viktigaste processindustrier, går att koppla till ämnena fysik, kemi, teknik, matematik eller biologi. De färdiga projekten presenteras på en konferens med metallindustrin i Stockholm.

Gymnasiearbeten erbjuds under läsåren 2019/2020 samt 2020/2021 och påbörjas i samband med skolstart på höstterminen.

”Jag vill tillägga att min son flera gånger har sagt att detta var det roligaste och mest läraktiga han gjort under hela gymnasietiden. Han sa att det var väldigt kul att få göra experiment och sedan få utvärdera och diskutera resultaten med handledarna. Det var detta som gjorde att han nu efter gymnasiet har sökt civilingenjörsprogrammen Materialdesign på KTH och i Luleå.”

Förälder, Åva Gymnasium

Vad innebär projektet?

Du förväntas vara intresserad av de frågeställningar som industrin arbetar med och du kommer att få sätta in dig i ett komplext område på kort tid. Du planerar, genomför, utvärderar och rapporterar ditt arbete enskilt eller i en grupp om 2–4 elever. I första hand väljer du ett företag som ligger på pendlingsavstånd från din skola, men flera av projekten är möjliga att genomföra på distans.

Du kommer att ha två handledare, en på skolan (huvudhandledare) och en på företaget där du gör ditt examensjobb. Din externa handledare på företaget informerar om företagets arbete, ger förslag på vilka försök eller mätningar som kan genomföras hos företaget och kan hjälpa även till med specifika beräkningar samt teori om det behövs. Huvudhandledaren är din ordinarie lärare på skolan.

Presentation av ditt arbete

När arbetet är klart i slutet av februari får du möjligheten att presentera ditt arbete på en nationell konferens i Stockholm under mars.

Resan till konferensen sponsras av VIFI-projektet, som även kan erbjuda resestipendier för elever som har långt till företaget de samarbetar med.

Deltagande företag

De företag som deltar i projektet är SSAB (Luleå), Boliden Mineral (Boliden, Skellefteå), LKAB (Kiruna, Gällivare), Sandvik Materials Terchnology (Sandviken), Ovako Sweden (Hofors), Outotec (Skellefteå), Hydro Aluminium (Stockholm), Hydro Extrusion Sweden (Vetlanda), ScanArc AB (Hofors), Nordic Brass Gusum (Gusum), Outokumpu Stainless (Avesta), Billerud Korsnäs (Kalix), och Uddeholms (Hagfors/Värmland).

Varje företag som deltar erbjuder minst ett gymnasiearbetesprojekt och en handledare. Huvudhandledaren är elevens ordinarie lärare på skolan. Till sin hjälp har företagen och skolorna en projektgrupp med representanter från LTU, KTH, metallforskningsinstitutet Swerim och KRC. Projektgruppen stöttar företag och skolor.

Syfte

Syftet med projektet VIFI är att öka intresset för ingenjörsutbildningar med inriktning mot metalliska material genom att möjliggöra för elever att genomföra sina gymnasiearbeten i nära samarbete med industrin. Detta då det enligt den svenska stålindustrins branschorganisation Jernkontoret finns ett behov av omkring 100 nya ingenjörer per år inom metalliska material. Dessutom behövs fler nya ingenjörer per år inom bioprocess- och kemiteknikområdena. 

Finansiering: Vinnova genom Metalliska material.