Batteriåtervinning
Litiumjonbatterier används bland annat i elbilar

Batterier får nytt liv

I en cirkulär ekonomi går ingenting till spillo. Vi utvecklar morgondagens processer för att ta tillvara och återanvända metallerna i våra batterier. I en framtid med kraftigt ökad batterianvändning i till exempel elbilar blir effektiv återvinning absolut nödvändig.
 

Återvinning av litiumjonbatterier i ett cirkulärt system

Vid batteriåtervinning kommer de mest energikrävande stegen att vara metallurgiska. I ett projekt utvecklar Swerim metoder för att återvinna litiumjonbatterier i ett cirkulärt system. En bärande idé i projektet är att så långt som möjligt utnyttja redan verksam, ofta storskalig, metallurgisk industri med utmärkta förutsättningar för effektivitet.

− Vi undersöker och utvärderar processkedjor där lämpliga mellanprodukter från återvinningen så tidigt som möjligt kan hanteras av energieffektiv storskalig industri. Metoderna ska vara anpassade till nordiska förhållanden och dra fördel av en modern metallurgisk industri, säger Guozhu Ye, projektledare.

Återvinner både zink och mangan

Sverige är den ledande nationen när det gäller insamling av uttjänta alkaliska batterier, men idag saknas en inhemsk upparbetning. Batterierna exporteras i stället och behandlas i dyra eller tekniskt ineffektiva processer.

Swerim arbetar för att utveckla en effektivare återvinningsprocess och ett cirkulärt materialflöde. Det nya konceptet ska vara anpassat för den specifika batterikemin och uppfylla kraven på effektivitet, miljöhänsyn och ekonomisk drift. Materialet som återvinns ska sedan utnyttjas i industrin för batteriproduktion. Utmaningen är att kunna återvinna inte bara zink utan även mangan.

Målet med projektet är att återvinna mer än 80 procent av materialet i batterierna, vilket är betydligt högre än EU-direktiven på 50 procent.

Kontakt och mer information

Guozhu Ye, Swerea MEFOS

Guozhu Ye

Phone: 
+46 (0)70 175 17 54