3D-skanning ökar förståelse för formförändring

I ett samarbete mellan Scania och Swerim har 3D-skanning använts för att visualisera formförändring efter sätthärdning. En vanlig metod för härdning av stålkomponenter.

Att förutsäga formförändringar efter sätthärdning är en utmaning. Målet är att på sikt kartlägga sambandet mellan orsak och verkan genom hela processkedjan: ståltillverkning, gjutning, valsning, smide, maskinbearbetning och härdning. Trots att härdningen är den utlösande faktorn, ger hela kedjan upphov till formfel.

3D-scanning möjliggör omfattande analyser

Scania och Swerim har i ett gemensamt projekt använt 3D-skanning för att visualisera formförändring efter sätthärdning av kronhjul.

Genom att skanna kronjulen före och efter härdning kan förändringarna visualiseras i 3D. Resultatet utgör ett omfattande underlag för kvalitativa bedömningar, t ex för undersökning av hur ämnesform, smidesförlopp och bearbetningsmetodik inverkat på formförändringar. Skanning möjliggör även kvantitativa jämförelser mellan formförändringar, kemiska sammansättningar (charge-analys), härdbarhet och processparametrar.

Förutsägbarhet ger ökad kvalitet och kostnadsbesparingar

Att öka kunskapen om formförändringar har länge varit viktigt inom området värmebehandling. Genom att förutsäga dessa, möjliggörs både stora kostnadsbesparingar och ökad produktkvalitet.

− Genom projektet har vi fått en bättre uppfattning av de typer av formfel som uppstår samt dess koppling till leverantörsprocessen. Med den kunskapen kan vi styra vår egen process bättre, säger Anders Olofsson på Scania.

Studien är en del av ett pågående större forskningsprojekt, med syfte att ta fram verktyg för att bättre kunna förutsäga och hantera formförändringar efter härdning.