Seminarium om 3D-printing för metaller

Arena för additiv tillverkning

Sveriges första arena för additiv tillverkning av metaller har haft sitt startmöte. Målet med den nya arenan är att öka takten inom forskning och innovation, för att i förlängningen stärka svensk konkurrenskraft.

Över hundra personer deltog på det seminarium som utgjorde startskottet för den nya arenan, The Swedish Arena for Additive Manufacturing of Metals. Swerea satsar nu stort på additiv tillverkning och syftet med arenan är att samverka och öka takten inom applicerad forskning, för att i förlängningen stärka svensk konkurrenskraft. Förhoppningen är att 3d-tekniken ska bidra till ökad förädling av produkten samt även minska miljöpåverkan och resursförbrukning inom industrin.

Bättre resursanvändning med 3D

En av de stora fördelarna med additiv tillverkning är att materialet byggs upp lager på lager till önskad geometri är nådd. Detta minimerar exempelvis materialåtgången jämfört med traditionell tillverkning där man istället utgår från ett större ämne och avverkar material tills önskad geometri är nådd. Det är också möjligt att göra kortare serier och att enklare anpassa produkten efter kundens önskemål.

Ett samarbete mellan flera aktörer

Arenan är ett samarbete mellan Swerea och Chalmers samt Högskolan Väst. Hitintills har 15 företag gått med i arenan och fler står på tur.