MEFTEMP temperaturmätning vid ståltillverkning

Flexibel temperaturmätning förenklar och sparar pengar

Meftemp är en flexibel temperaturmätare som har utvecklats av Swerim för att möta industrins behov att enkelt och till en låg kostnad genomföra temperaturmätningar på metallytor. 

Kontinuerlig mätning av temperaturen under tillverkning av till exempel plåt och band är en viktig kvalitetskontroll av produktionen. Eventuella problemområden kan identifieras i tid, men även potentiella energibesparingar synliggörs genom mätning.

Snabbt, smidigt och företagsanpassat

En ojämn temperaturfördelning kan ge problem som till exempel oplanhet, som måste åtgärdas i ett så kallat riktverk, något som medför ytterligare kostnader. Det kan också ge felaktig mikrostruktur i materialet, vilket ger en sämre kvalitet och gör att materialet måste säljas billigare.

Meftemp monteras snabbt upp på några timmar, samtidigt som den inte är särskilt utrymmeskrävande. Utrustningen använder en värmekamera samt ett egenutvecklat program som anpassas efter kundernas behov. Den kompakta värmekameran använder en våglängd idealisk för beröringsfri temperaturmätning av metalliska ytor.

Meftemp klarar många miljöer

Meftemp ger möjlighet att mäta temperaturen under olika förhållanden i produktionslinjer, till exempel efter uppvärmningsugnar. Det ger stora fördelar då miljön ofta är otillgänglig och har en hög temperatur. Utrustningen är mobil och kan enkelt anpassas till industrins behov. Fasta installationer är dels mer utrymmeskrävande, dels kräver de ofta olika former av kylning.

Meftemp kan användas både för areamätning och som linjeskanner, och utrustningen kan mäta temperatur på band eller plåt likaväl som på styckedetaljer i produktionslinjer. Operatören får snabb återkoppling och kan åtgärda problem direkt.

Läs mer om hur Meftemp använts på företaget Swebor.