Ramp-UP 3D-printing

Framtiden stavas additiv tillverkning av metall

I projektet Ramp-UP har en plan tagits fram för snabb industrialisering av additiv tillverkning (AM) i Sverige. Projektet har bland annat kartlagt nuläge, trender och nyckelaktörer för en industriell implementering av AM för metalliska material och komponenter.

Inom projektet Ramp-UP har man bland annat studerat flygindustrin, medicinteknik, energi och verkstadsindustri för att identifiera utmaningar och drivkrafter och på så sätt kunna nå den additiva tillverkningens fulla potential. Projektrapporten fokuserar på Sverige, men ger också en utblick i Europa och resten av världen.

Forskning på flera nivåer

I dagsläget har fullskaleproduktion redan kommit igång inom olika områden vilket lett till ett ökat behov av forskning på flera TRL-nivåer (technology readiness level) och olika ämnesområden.

Svensk industri har en stark tradition av avancerade nischprodukter på hög teknologisk nivå. Dessa typer av produkter lämpar sig väl för AM då tekniken skänker mervärde till både produkten och systemen.

Hållbar specialisering

Mervärdet kan komma från innovativ design, skräddarsydda material och en hållbar tillverkning genom till exempel minskat materialspill.

– Sverige har en stark ställning inom området, framför allt på pulversidan, men området utvecklas snabbt globalt och det gäller att vi använder våra jämförelsevis små resurser till rätt saker om vi ska hänga med. Där har Ramp-UP gjort en fantastisk insats genom att skapa samsyn och gemensamt fokus för (nästan) alla Sveriges aktörer inom området, säger Gert Nilson, teknisk direktör, Jernkontoret.

3D printing för metalliska material

Projektet Ramp-up har drivits inom SIP Metalliska material och på deras webbplats finns rapporten för nedladdning. www.metalliskamaterial.se