voestalpine ventilstål för vitvaror
Foto: voestalpine Precision Strip

Hållbar kylning för våra livsmedel

Flap-X är ett nytt bandstål som gör det möjligt att göra kylskåp, frysar och luftkonditioneringar tystare och energieffektivare och samtidigt ge längre livslängd. 

Nyckelkomponenten i en kompressor som driver kylskåp, frysar och luftkonditioneringar är bladventilerna på insug och utlopp. Den lilla stålkomponenten är ofta den begränsande faktorn för de här vitvarornas livslängd. 

Tyst och energieffektivt kräver tunnt stål

Som namnet antyder fladdrar ventilerna fram och tillbaka miljontals gånger under sin livstid, när ventilerna öppnas och stängs för att reglera flödet av kylmedel. Klaffrörelsen ger en cyklisk belastning på ventilen vilket innebär att utmattningshållfastheten är det viktigaste kravet på stålbandet.

Under det senaste decenniet har högre krav på tystare och energieffektivare kompressorer gjort att konstruktörerna har riktat in sig på att åstadkomma tunnare produkter, som därför måste ha extremt goda utmattningsegenskaper för att livslängden ska bli acceptabel. 

Ventilstål med lång livsläng

Swerim samarbetade 2015 med voestalpine Precision Strip för att utveckla en förståelse för sambandet mellan mikrostruktur och utmattningshållfasthet. Samarbetet har lett till att vostalpine Precision Strip har lanserat ett världsledande ventilstål med lång livslängd. Det skyddas av patent i alla stora tillverkningsländer.

– Med hjälp av Swerim kunniga medarbetare och avancerade utredningsmetoder lyckades vi ytterligare utveckla vår förståelse för de mekanismer som gör att vi kan förbättra materialets utmattningshållfasthet genom att modifiera mikrostrukturen med hjälp av värmebehandling, säger Alexander Löf, ansvarig för forsknings- och utvecklingslaboratoriet på voestalpine Precision Strip i Munkfors.

voestalpine Precision Strip och dess föregångare har levererat högkvalitativt ventilstål i den här krävande tillämpningen under varumärket Uddeholmstrip i mer än 50, med tillverkning i Munkfors.  

Agenda 2030 hållbarhetsmål