Alexander L. Kielland (Plattform)

Haveriförloppet då oljeplattformen Alexander L Kielland kapsejsade

Prof. Bevis Hutchinson och Joakim Hedegård från Swerim har som externa experter granskat de faktatexter som tagits fram i den nya genomlysning som norska Riksrevisjonen gjort av den välkända olyckan i Nordsjön då oljeplattformen Alexander L Kielland kapsejsade.

Det är nu strax över 40 år sedan olyckan hände när oljeborrplattformen Alexander L Kielland slog runt. Ett stag som säkrade en av plattformens fem pontonben brast en kväll vid hårt väder och detta ledde till att pontonbenet förlorades. Plattformen fick då kraftig slagsida och slog runt efter endast ca 20 minuter. 123 personer omkom i det som klassas som den största industriella olyckan som inträffat i Norge.

Den haveriutredning som omedelbart inleddes kunde efter ett omfattande arbete konstatera att olyckan orsakats av ett utmattningsbrott som startat i en svets i ett av stödstagen till det pontonben som tappades.

För att ytterligare klargöra händelseförloppet, hur myndigheterna hanterat ansvaret att kartlägga och förklara orsakerna till olyckan, fick Riksrevisjonen i uppdrag av Stortinget att göra en ny genomlysning av utredningsmaterialet 2019. Som externa experter för granskning kräves bland annat kompetens inom metallografi och kopplingen till mekaniska egenskaper och svetsutförande och för dessa delar ansågs Swerim vara väl lämpat.

– Det har varit mycket intressant och hedrande att få bidra till detta viktiga uppdrag, säger Joakim Hedegård, specialist inom fogningsteknik och examinator för den svenska utbildningen av internationella svetsingenjörer (IWE). Vi har under många år arbetat med haveriet i seminarieform på svetsingenjörsutbildningen så det har varit väldigt givande att fördjupa sig ytterligare i fallet och kunna bistå utredningen.

Arbetet har resulterat i en ny, mer lättläst rapport om haveriförloppet. Slutsatserna är desamma men händelserna är förtydligade.

Foto: Norsk Oljemuseum – Alexander L. Kielland (plattform) – Wikipedia