Masugn

Internationell studie visar konsekvenserna av koldioxidavskiljning

På uppdrag av IEAGHG R&D Programme har Swerim lett arbetet med en studie för att förstå kostnaderna och systemen för koldioxidavskiljning inom integrerad ståltillverkning.

Stålindustrin letar efter sätt att drastiskt minska koldioxidutsläppen. Ett alternativ är koldioxidavskiljning och lagring. International Energy Agency Greenhouse Gas (IEAGHG) är ett internationellt forskningsprogram vars roll är att utvärdera tekniker som kan minska utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen. De tillhandahåller också oberoende referentgranskade tekniska bedömningar till sina medlemmar.

Oberoende kostnadsberäkningar

IEAGHG kontaktade Swerim för att få hjälp att förstå kostnader och problem. Under Swerims ledning, tillsammans med Tata Steel Consulting UK och SINTEF i Norge, har fullständiga kostnader och systemen för koldioxidavskiljning modellerats och integrerats i de tekniska modellerna för att uppnå oberoende kostnadsberäkningar. Olika scenarier omfattar olika alternativ för avskiljning efter förbränning samt avskiljning från toppgasen från en masugn med syre.

Rapporten en del av flera referensstudier

Rapporten har publicerats som en del i en serie studier och används som referens av IEA, Eurofer och ZEP (Zero Emissions Platform).

– Att bara rapportera kostnader för koldioxidminskning när man analyserar utsläpp av växthusgaser från en komplex industri som ett integrerat stålverk, är inte tillräckligt och kan vara missvisande. Rapporten har visat vilka faktorer som kan ha betydelse. Man har mer än väl uppnått målet att tillhandahålla en transparent metodik för att förstå de kostnader som hör ihop med koldioxidavskiljning i ett stålverk, säger Stanley Santos projektledare på Capture & Integrated Systems vid IEAGHG.