Mingelbild från besök på Swerea KIMAB
Foto: NSCAS/Henrik Hansson

Internationella doktorander möter Stålsverige

Svenskt stål är världsberömt för sin höga kvalitet och för hållbara processer. Kompetensen finns här och hos kunder och institut världen över. När unga forskare träffas uppstår nya idéer och samarbeten. Dessutom behöver kontaktnätet ständigt utvidgas. 

Triple Steelix 2.0 sommarskola NSCAS (The Nordic Summer Colloquium on Advanced Steel) gör det möjligt för internationella forskarstuderande att komma till Sverige och besöka forskningsinstitut och industrins vassaste utvecklare under två sommarveckor.  Dessutom återkommer tidigare deltagare i en alumniverksamhet.

Nätverkande och företagsbesök

Forskarna besöker företag och deltar i vetenskapliga diskussioner. Tillsammans bygger doktorander, svenska företag och institut ett nytt, ungt och internationellt kompetensnätverk!

– Vi har identifierat ett gemensamt behov, säger Elisabeth Dahlstedt, utvecklingschef för kompetens och attraktivitet och projektledare för NSCAS på Triple Steelix 2.0. Det saknas ett ungt forskarnätverk. Utvecklingen mot allt mer specialiserade material kräver att vi alltid är på topp och finns med där det händer.

Samarbetskultur och teknisk kompetens

Att besöka Swerim menar Elisabeth Dahlstedt gav en verklig känsla av industriell utveckling i och med den höga nivån på teknisk kompetens. Och det fungerade även som ett exempel på den svenska samarbetskulturen där forskningsinstitut samverkar med industri och akademi.

– Det är viktigt att få kontakt med unga, entusiastiska forskare för rekrytering, säger Lena Ryde vid Swerim. Det nätverk som har skapats underlättar för oss att hitta medarbetare och partners till projekt, vilket annars kan vara svårt eftersom marknaden inte är så stor.