Scanmet konferens

Internationella stålexperter möttes i Luleå

I mitten av juni 2016 gick den femte internationella stålkonferensen Scanmet av stapeln. 300 deltagare från ett trettiotal länder samlades för att diskutera aktuell forskning inom tillverkning av stål.  

Utmaningarna för industrin idag handlar till stor del om att minska koldioxidutsläppen, att återvinna så mycket om möjligt samt att producera energieffektivt. 

Återvinning i stålindustrin

I juni 2016 arrangerades stålkonferensen Scanmet och för att möta dessa utmaningar låg konferensens tyngdpunkt på hållbarhet i ståltillverkning genom utveckling av restprodukter, resurs- och energieffektivitet samt olika metoder för att minska utsläppen. Över 15 föredrag handlade om återvinning, i hela processkedjan.

I ett keynote-föredrag av Björn Haase från Höganäs presenterades bland annat möjligheter med återvinning ur ett svenskt perspektiv. Han gav exempel på återvinning av restprodukter i stålindustrin, dels internt inom produktionssystemen, dels hur återvinning av sekundära material kan leda till mervärde genom extern återvinning.  Ett flertal presentationer tog också upp den viktiga frågan om hur koldioxidutsläppen kan minskas, till exempel genom att ersätta fossilt kol med biobränsle. 

Nya kontakter i stålbranschen

Förutom att ordna viktiga föredrag ger konferensen Scanmet också möjligheter att knyta nya kontakter och nätverka, något som är än mer viktigt idag.

– Scanmet är ett viktigt tillfälle för oss att få reda på vad som pågår i stålindustrin, både ur ett affärsmässigt och ur ett vetenskapligt perspektiv, berättar Carl Orrling från SSAB, en av deltagarna på Scanmet.