Operatörsrum hos ståltillverkaren SSAB

Minskad kostnad och miljöpåverkan för stålföretag

Malmbaserad ståltillverkning är en komplicerad process där flera produktionssteg är sammankopplade. Tack vare olika modeller får operatörerna en helhetsbild över produktionen och stålverken kan minska både kostnader och miljöpåverkan.

Swerim har, tillsammans med SSAB i Luleå och Oxelösund, utvecklat tre processmodeller. Modellerna ska användas av operatörerna på stålverken, i syfte att optimera energi, kostnad och materialutbyte. Med modellernas hjälp kan operatörerna hitta de mest effektiva sätten att köra ståltillverkningens olika processteg på.

Effektiv integrerad stålproduktion

Integrerad stålproduktion, alltså ståltillverkning som täcker hela produktionskedjan från malm till färdigt stål, innefattar flera olika processteg. En förändring i en viss process kan ge följdeffekter i andra processer. Att hitta det mest effektiva produktionssättet kan vara komplicerat och svåröverskådligt.

De framtagna modellerna handlar bland annat om att förutse hur bränsletillförseln ska ändras utifrån produktionstakt, att visualisera planeringen av stränggjutningen eller att optimera användningen av bränsle. 

Minimerad produktionskostnad för stålverken

Modellerna ger en bättre helhetsbild och ett enhetligt synsätt om hur produktionen kan ske på bästa sätt. Stålverken får bättre kontroll över processerna och kan då minimera produktionskostnader genom att använda råmaterial och bränslen på ett effektivt sätt.

– Genom att använda modellen för koksverket kan operatörerna själva direkt optimera energitillförseln för undereldningen [uppvärmningen av koksugnarna]. Därigenom kan vi spara både energi och material till följd av en jämnare och bättre produktkvalitet, säger Johannes Larsson på SSAB.