Kvalitetssäkring av svets

Ny metod för att kvalitetssäkra svetsar

Ett nytt laserbaserat mätsystem kvalitetssäkrar svetsar on-line i produktionen. Det minskar kassationer och tid för efterkontroll och ökar även möjligheten att använda höghållfasta stål där svetsen tidigare varit den svaga punkten.

Swerim och KTH har, i samverkan med svensk industri, utvecklat ett nytt mätsystem för kvalitetssäkring av svetsade konstruktioner. Med det nya systemet ska hela svetsens geometri kvalitetsbedömas både snabbt och objektivt.

Ersätter manuell kvalitetssäkring

Traditionellt sett kvalitetssäkras svetsar manuellt och endast på ett fåtal ställen. Vissa svagheter riskerar då att inte upptäckas och som kompensation för detta görs konstruktionerna grövre än nödvändigt. När konstruktionen överdimensioneras fördelas kraften på en större yta och spänningen minskar. Baksidan är att mer material går åt och att konstruktionen blir tyngre.

Vid byte till ett höghållfast stål som klarar betydligt högre spänningar skulle materialtjockleken kunna minskas och konstruktionen göras lättare. Användningen av höghållfasta material har begränsats av att det ställer högre krav på svetskvaliteten, vilket tidigare varit svårt att säkerställa.

Nytt mätsystem gör produkten lättare

Med det nya mätsystemet kan hela svetsen mätas och kvalitetsbedömas, och det blir lönsamt att använda höghållfasta stål. Viktbesparingar på 20–40 procent kan nås, vilket gör produkter både billigare och miljövänligare.

– Processövervakning kan spara miljontals kronor per år genom minskad överproduktion. Slutinspektionen före leverans till slutkund skulle också kunna effektiviseras avsevärt eller eventuellt tas bort, om mätsystemet implementerades direkt i svetsrobotcellen, säger Anna Ericson Öberg, Manufacturing Research, Volvo Construction Equipment.

Grunden för det nya mätsystemet har utvecklats inom ramen för ett Vinnova-projekt.