Ny process ökar hållfastheten

Företaget Bodycote har tillsammans med Swerim utvecklat en ny process för att härda stålkomponenter. Tack vare den nya processen kan komponenternas utmattningshållfasthet öka med 10 procent.

Sätthärdning är en värmebehandlingsprocess som används för att en komponent ska få hög hållfasthet, slitstyrka och seghet. Företaget Bodycote arbetar med både sätthärdning och andra termiska processer och nu har de, tillsammans med Värmebehandlingscentrum, utvecklat en ny sätthärdnings-processs, som heter Carbo+®. Processen ökar utmattningshållfastheten hos en komponent.

Konkurrensfördelar med ny process

Utmattning innebär att materialet försämras till följd av upprepad låg belastning, vanligen lägre belastning än den som materialet normalt tål. Ett materials förmåga att motstå utmattning kallas för utmattningshållfasthet. Tack vare ökad hållfasthet kan en produkts livslängd förlängas samt att små och lätta detaljer kan bära högre laster.

Bodycotes nya sätthärdningsprocess är unik, materialets yta blir hårdare och tåligare jämfört med konventionella sätthärdningsprocesser. Tack vare den nya processen får Bodycote också konkurrensfördelar gentemot andra företag.

10 procent ökad hållfasthet

Swerim har gjort både metallurgisk analys och utmattningsprovning. Resultatet visar att materialet får ökad utmattningshållfasthet med 10 procent. En tumregel är att om utmattningshållfastheten ökar med 10 procent fördubblas samtidigt produktens livslängd. Den nya processen togs fram i FFI-projektet IntoxQ.

Sätthärdning

Sätthärdning är en process för att härda stålkomponenter. Komponenten värms i en kolhaltig atmosfär, för att sedan kylas. Uppkolning och kylning ger en hård yta. Samtidig behålls materialets kärna mjuk, vilket minskar risken för haverier som uppstår på grund av sprödhet.