Nytt driftsätt sparade 6,5 miljoner kronor

Ändrat driftsätt på varmapparater har lett till koksbesparingar i masugnen på SSAB. Kostnaderna minskade med 6,5 miljoner kronor per år.

Varmapparater bidrar med varmluft som ger värmeenergi och reduktionsgas till masugnsprocessen. De är en viktig stödutrustning för den masugnsbaserade järntillverkningen.

Nytt seriellt driftsätt

Swerim har tillsammans med forskare från SSAB Oxelösund och AGA Linde tagit fram ett nytt driftsätt för varmapparaterna vid masugn 4 i Oxelösund. Driftsättet har ändrats från parallellt till seriellt läge, vilket gett koksbesparingar i masugn 4 och lett till minskade kostnader med 6,5 miljoner kronor per år.

 Modelleringsarbetet visade att det ändrade driftsättet skulle ge en högre varmluftstemperatur och därmed spara energi och kostnader, vilket bekräftades av driftdata. Driften för varmapparaterna ändrades i maj 2012.

Effektiv resursanvändning med PRISMA

Arbetet har skett inom ramen för forskningsprogrammet PRISMA. Erik Olsson, ansvarig för forskningen vid masugn 4, tycker att projektet varit lyckat.

– Det har gett oss nödvändig teoretisk bakgrund till att byta driftsätt på varmapparaterna. Ett beslut som kan verka enkelt, men eftersom påverkan på processen är otroligt stor är det bra med en utomståendes värdering, säger Erik Olsson och fortsätter:

– I arbetet inom PRISMA hjälps vi åt att visa på effekter för hela verket och inte bara vår avdelning, något som är svårt att göra för oss ingenjörer som främst jobbar med masugnen. Det gör att vi undviker suboptimeringar som annars är en vanlig fälla på ett stålverk.