Återvinning av restprodukter

Rostad restprodukt fick nytt liv

Vid framställning av zink bildas en restprodukt som i dagsläget deponeras. Att istället omarbeta materialet till en användbar produkt ger en ekonomisk vinst för industrin, såväl som en miljömässig vinst för samhället.  

Boliden Kokkola är Europas näst största tillverkare av zink. Företaget producerar årligen 315 000 ton av metallen och ungefär hälften av all zink som tillverkas används till rostskydd av stål.

100 000 ton restprodukt

Framställningen av zink görs vanligen i fem steg; rostning, lakning, rening och elektrolys, innan den färdiga zinken slutligen gjuts till tackor. Vid tillverkningen bildas ungefär 100 000 ton av en svavelrik restprodukt som i dagsläget inte används.

Boliden Kokkola har gjort pilotförsök i Swerims fluidbäddsanläggning, med syfte att kunna ta tillvara på restprodukten. Materialet granulerades (finfördelades) och rostades i anläggningen, varpå det bildades en produkt med högt innehåll av värdefulla metaller så som zink, bly, koppar och silver – material som sedan kan vidareförädlas.

Industri och miljö vinner på återvinning

Att kunna ta tillvara på restprodukten på det här sättet är miljövänligt och ökar återvinningsgraden av metaller. I slutändan blir det en vinst för både industrin och för miljön.  

– För oss är det väldigt viktigt att kunna ta tillvara på restmaterial och det är något som vi arbetar intensivt med. Det har varit ett bra samarbete mellan Boliden Kokkola och Swerim för att lösa den här problemställningen, säger Jens Nyberg, manager R&D strategic projects från Boliden.