Gjutning på Åkers gjuteri

Simulering ökar kvaliteten på valsar

Vid gjutning av valsar uppstår restspänningar. Swerimhar simulerat detta och visat att det går att kontrollera restspänningarna. Genom att anpassa processen går det att minska sprickrisken och öka valsarnas kvalitet.

Valsar till valsverk kan tillverkas genom gjutning. Den flytande metallen hälls ner i en gjutform som roterar med hög hastighet, vilket gör att ytan gjuts först och att den sedan fylls på inåt. Gjutningen görs i flera steg med olika material i valsens kärna och yta. Dessa material stelnar på olika sätt vilket orsakar restspänningar i valsen. Omrestspänningarna är för höga kan de orsaka sprickor och i värsta fall valsbrott med kostnader för valsbyte och produktionsbortfall.

Simulering gav ökad kvalitet och minskad kassation

I ett projekt mellan Swerim och valstillverkaren Åkers har vi simulerat restspänningarna och visat att det går att kontrollera dem. Tack vare bättre kontroll ökar kvaliteten på valsarna, vilket i sin tur leder till minskat antal kassationer och färre reklamationer.

Simuleringsmodeller användes för att detaljstudera restspänningarna. Frågor som: hur stora är de, var i valsen finns de och hur förändras de under processen, har fått svar. För Åkers har dessa resultat varit viktiga.

− Projektet har gett oss en djupare insikt om gjutnings och svalningsprocessen och även väckt en del frågor som vi behöver arbeta vidare med, säger Mats Söder, R&D Manager, Åkers Sweden AB.