Simuleringar effektiviserar materialutveckling inom stålindustrin

Utveckling av nya material inom stålindustrin är kostsamt och tidskrävande. Genom att använda simuleringar kan utveckling av nya material och ståltillverkning effektiviseras.

Swerea har ett nära samarbete med industrin där man utför simuleringar för att underlätta utveckling av nya stålsorter, optimera befintliga stål och förbättra tillverkningsprocessen.

Precisa simuleringssystem

Uddeholm AB upplever att samarbetet har lett till effektivisering i utvecklingsprocesser.

− Framtidsutsikten ser lovande ut. Samarbetet med Swerea leder till löpande utveckling av skräddarsydda databaser, som i sin tur gör att användandet av simuleringsprogrammen blir mer och mer precisa. Arbetet med att utveckla nya stål, från att identifiera behov till färdig produkt, kan ta flera år. Med hjälp av simuleringsprogrammen kan förståelse och förnyelse för verktygsstål fortskrida på ett mer effektivt sätt, säger Sebastian Ejnermark på Uddeholm.

Optimering innan storskaliga försök

Genom att använda simuleringar av exempelvis gjutningsprocessen och efterföljande värmebehandling kan förståelse byggas kring hur materialet och dess egenskaper utvecklas under tillverkning. Optimering av egenskaper och processer kan genomföras innan man tar steget vidare till mycket kostsamma storskaliga försök. Det ger vinster i både tid och pengar.

I Swereas beräkningsarbete används programmen Thermo-Calc, DICTRA och TC-PRISMA. Thermo-Calc är ett beräkningsprogram med ursprung från KTH som med hjälp av jämvikt förutsäger hur atomerna bildar olika strukturer och partiklar i stålet. DICTRA och TC-PRISMA bygger på samma princip, men tar även hänsyn till hur fort atomerna rör sig i materialet.