Systemanalys för energieffektivisering

Systemanalys för energieffektivisering

Ett internationellt expertnätverk kring processintegration inom stålindustrin, bildat på initiativ av Swerim, har verkat för att utarbeta anvisningar och råd kring energieffektivisering av komplexa industriella produktionssystem.

Swerim tog själv initiativ till att bilda ett internationellt expertnätverk kring processintegration och dess tillämpning inom stålindustrin. Projektet löpte under en fyraårsperiod under inflytande av International Energy Agency. Ett av syftena var att ta fram anvisningar och råd kring energieffektivisering av komplexa produktionssystem. Samarbetet pågick 2011–2014. Vid starten deltog sju länder, men ytterligare några nationer anslöt sig sig under 2011.

Målet var att bidra till ökad energieffektivitet och minskade koldioxidutsläpp vid järn- och stålframställning genom:

  • att bilda ett internationellt nätverk av experter med erfarenhet kring användning av processintegration i industriella tillämpningar
  • att sammanställa en global state-of-the-art för forskning och utveckling inom området
  • att utarbeta anvisningar och tips (guidelines for the application of process integration) för effektivisering av komplexa produktionssystem.