Tåg i snö

Uppföljningsverktyg för strategiskt energiarbete

Hur kan ett energiintensivt företag som LKAB aktivt spara energi samtidigt som ökad produktion planeras? Swerim utvecklar ett uppföljningsverktyg för strategiskt energiarbete som ger den helhetsbild som krävs för att lyckas.

LKAB är ett energiintensivt företag. Energieffektivisering prioriteras därför högt och omfattar företagets alla områden. Samtidigt finns en plan på att öka produktionen av järnmalmsprodukter. Målet är att minska energiförbrukningen per producerad produkt.

– Energifrågan är central för oss. Vi är kvalitetsledande inom vårt område och vill ligga i framkant även när det gäller utveckling av strategiskt energiarbete. Därför ser vi mycket positivt på alla insatser som stärker en helhetssyn på energiförbrukning som bidrar till en ansvarsfull produktion, säger Johan Sandberg vid LKAB.

PRISMA är ett kompetenscentrum vid Swerim där industri och institut samarbetar inom processintegrationsfrågor. Inom ramen för PRISMA har Swerim utvecklat ett uppföljningsverktyg för strategiskt energiarbete på LKAB. Verktyget kan samla, sammanfatta och följa upp en stor mängd data för energianvändningen över tid.

Med resultaten från verktyget kan effekten av både planerade och utförda aktiviteter snabbt bedömas utifrån ett energiperspektiv, både på verksamhetsnivå och på bolagsnivå. Även energikostnad och CO2-emissioner kan kopplas till uppföljningen.

– Att kunna få en helhetsbild av strategiskt energiarbete i ett komplext företag är en utmaning. Vad verktyget gör är att underlätta och säkerställa att insatser görs på ett så effektivt sätt som möjligt och bidrar till företagets totala mål, säger Johan Riesbeck.