Utvinning av vanadin

Utvinn vanadin ur stålslagg

Vanadin i svensk LD-slagg är värt över en miljard kronor. Genom att extrahera vanadin ut från ståltillverkningsprocessen, blir stålet renare och man får en slagg som går att använda externt. Dessutom får man potentiella miljövinster på över en miljon ton koldioxid och två TWh per år för stålindustrin i Sverige.

LD-slagg generas vid tillverkning av stål i en så kallad LD-konverter där råjärn konverteras till stål genom oxidation av inlöst kol. Eftersom råjärnet innehåller ca 0,3 procent vanadin oxideras även det till LD-slaggen.

Begränsad användning för LD-slagg

Slaggen från LD-processen innehåller cirka 2,5 procent vanadin och därför är användningsområdet mycket begränsat. I dag återförs cirka 50 procent av LD-slaggen tillbaka till masugnen, medan resten deponeras.

Inom projektet VILD har Swerea tillsammans med SSAB, LKAB, SSAB Merox samt finska Ruukki utvecklat ett antal processkoncept där olika vanadinhaltiga produkter kan produceras (och vanadinet utvinns).

Slaggen får ett eget värde

Koncepten har testats i både pilot- och driftsskala. Kim Kärsrud, miljödirektör på SSAB, beskriver projektet:

– Viktigast för industrin är tveklöst att slaggen får ett eget värde när man har plockat bort vanadinet. Det är naturligtvis positivt om vi dessutom blir en vanadinleverantör. Under resan har vi inte bara lärt oss mer om vanadin i slagg, vi har även lärt oss massor om dess beteende i naturen. Nu har projektet gått så långt att vi säkert är världsmästare på vanadin.

Det nationella intresset för projektet har varit stort och Swerim testar även användbarhet av vanadinhaltiga metallprodukter.