Valsning av trä

Valsning av trä kan öka värdet på svensk skogsråvara

Ny forskning visar att furu kan göras lika hårt som ek genom valsning. Med metoden kan förädlingsprocessen automatiseras vilket kan bidra till att värdet på svensk skogsråvara ökar. 

I ett nyligen avslutat forskningsprojekt har Swerim valsat trä i utrustning som används vid valsning av stålprodukter. Resultaten visar att furu kan få en hårdhet som motsvarar ek vilket är fördelaktigt för till exempel ett golvmaterial. Tekniken har stor potential att kunna användas för flertalet andra produkter.

Effektiv förädlingsprocess

Vanligtvis formas trä genom pressning vilket är en långsam metod som är känslig för de kvistar som finns i materialet. Valsning har visat sig bearbeta de hårda kvistarna snabbt och effektivt och ge en jämn tjocklek hos den valsade produkten. Egenskapen att kunna komprimera kvistar sänker kvalitetskraven på den inkommande råvaran.

– Vi fick bra resultat direkt och trä- och skogsindustrin är väldigt intresserade av metoden, säger Annika Nilsson, forskare på Swerim.

Värdet ökar på svensk skogsråvara

Metoden öppnar upp nya vägar att automatisera förädlingsprocessen vilket skapar möjligheter att på ett automatiserat sätt tillverka träprodukter till en lägre kostnad. Många intressanta produkter för tillämpning finns inom exempelvis bygg- och möbelindustrin. Vinsten för skogsindustrin är att både värdet och efterfrågan på svensk skogsråvara då kommer att öka. 

– Skogen är viktigt för Sverige, men just produktion av förädlade träprodukter är låg på grund av konkurrens från låglöneländer. Förhoppningsvis kan projektet bidra till att stärka konkurrenskraften, minska transporter och skapa fler arbetstillfällen i skogslänen, avslutar Annika Nilsson.