Utbildning i varmvalsning
Kvalitetsarbete, material- och processteknik för varmvalsade långa produkter är viktiga delar i Swereas återkommande utbildning för valsverksingenjörer i industrin.

Valsningsutbildning varvar teori och praktik

Kontinuerlig kompetensutveckling är viktig för industrins konkurrenskraft. Kvalitetsarbete, material- och processteknik för varmvalsade långa produkter är viktiga delar i Swereas återkommande utbildning för valsverksingenjörer i industrin. 

Swerims valsningskurs för valsverksingenjörer är en vidareutveckling av den tidigare Ställarkursen som Swerim återkommande arrangerat under 20 års tid.

250 utbildade valsverksingenjörer

Genom åren har närmare 250 operatörer och valsverksingenjörer utbildats på uppdrag från industrin.

− Vi kan erbjuda en bred samlad kompetens och kursmoment som företagen själva inte har tillgång till på plats. Dels föreläser våra egna forskare, dels representanter från LTU och industrin. Vi har också tillgång till laborationer och praktiska experiment i pilotanläggningen, säger Thorbjörn Hansén som är kursansvarig.

Process, kvalitet och säkerhet

Den senaste valsningskursen möttes av stort intresset från industrin och blev helt fulltecknad. Kursen vänder sig till ingenjörer och konstruktörer verksamma i valsverk för långa varmvalsade produkter. Under de intensiva dagarna fick deltagarna i Luleå lära sig mer om tillverkningsprocessen för varmvalsade långa produkter, exempelvis materialteknik, värmning och valsning av stål. Kursen behandlade också kvalitetssäkring, valsverkens konstruktion och uppbyggnad, liksom mätteknik och beräkningsprogram för varmvalsning.

− Kursen belyste många aspekter inom valsning, allt från värmning till oförstörande provning av färdig produkt, säger Jimmy Gran från Ovako Sweden AB i Hofors. Duktiga föreläsare från industri, akademi och Swerim gjorde kursen intressant, och det jag framförallt tar med mig är tankar om nya möjligheter och angreppssätt.