Past Events

Date Event Type City
11 January 2021 IWT Svetstekniker Course Stockholm
11 January 2021 IWE Svetsingenjör Course Stockholm
18 November 2020
Powder Meet 2020 - Powder Shapes the Future Seminar Stockholm
17 November 2020
Klimatfärdplan. För en fossilfri och konkurrenskraftig stålindustri i Sverige Workshop Webinar
17 November 2020
Machine Learning Techniques in Metallographic Analysis and Alloy Development Seminar Webinar
22 - 24 September 2020
Texture and Anisotropy – 3-day course in September 2020 Course Kista, Stockholm
17 September 2020
Webinar om svetsingenjörsutbildningen Seminar Webinar
20 August 2020
Introduktion till additiv tillverkning och AM-översikt Seminar Webinar
18 May 2020
Webinar: Machining of AM manufactured parts Workshop Stockholm (Kista)
02 - 03 April 2020
Fogningsdagarna – Framflyttat! Conference Södertälje
26 March 2020
Starkare svetsar och längre liv Seminar Stockholm (Kista)
20 February 2020
Verktyg och guider för att underlätta svetsning av duplex rostfritt stål – slutseminarium Workshop Stockholm
05 February 2020
Needs from Swedish industry for standardisation of metal AM Workshop Stockholm (Kista)