Internationella projekt

Swerim deltar i 60 olika EU-projekt och leder 7 av dessa. EU-projekt är utvecklingsprojekt som helt eller delvis finansieras av EU, och är till för att främja utvecklingen inom olika samhällssektorer. I dessa projekt samarbetar vi vanligtvis med företag och andra forskningsorganisationer i Europa.

Nedan listar vi ett urval av pågående EU-projekt i bokstavsordning efter namn.

CONSENSO – Continuous sensing for the on‐line monitoring of metallurgical Processes
Consenso is an EIT project that is developing on-line, non-contact measurement techniques for metallurgical processes.
Contact: Jonas Pettersson, jonas.pettersson [at] swerim.se

DISIRE Integrated process control based on distributed in-situ sensors into raw material and energy
Målet med projektet är att utveckla en sensor som följer med flöden av råvaror i ståltillverknings­processen. Sensorerna ska samla in data inuti exempelvis en masugn eller en stegbalksugn. Data som är intressant är till exempel temperatur, tryck och position. Sensorerna ska on-line skicka informationen till styrprocessen.
Kontakt: Jan Niemi, jan.niemi [at] swerim.se

F-CUBED - Future Feedstock Flexible Carbon Upgrading to Bio Energy Dispatchable Carriers
The objective of the project F-CUBED is to develop an advanced process concept for the hydrothermal conversion of a broad range of low quality biogenic residues to superior intermediate bioenergy carriers (IEC) with fuel characteristics suitable for balancing the power grid, and to produce transportation and heavy industry fuels.
Kontakt: Chuan Wang, chuan.wang [at] swerim.se

FReSMe
Projektet FreSMe (From residual steel gases to methanol) är ett projekt som har som mål att ta fram en metod för att producera metanol för fartygsdrift av överskottsgaser från ståltillverkning.
Kontakt: Magnus Lundqvist, magnus.lundqvist [at] swerim.se

GREENSTEEL (Green Steel for Europe)
Green Steel for Europe är ett RFCS-projekt som stöder forskning och innovation i skapandet av stålproduktion med låga koldioxidutsläpp.
Kontakt: Chuan Wang, chuan.wang [at] swerim.se

NEXT-LIB – Novel Circular Economic Approaches for Efficient Extraction of Valuables from Spend Li-Ion Batteries
NEXT-LIB is EU project funded by ERA.MIN2 in collaboration with national funding agencies: Vinnova (Sweden), ADEME (France), Calabria Region (Italy), Business Finland (Finland), FCT (Portugal). The project will contribute to a sustainable solution for Lithium-Ion Batteries (LIBs) recycling with low cost and low environmental impact, which will benefit to producers, users, and society.
Contacts: Guozhu Ye, guozhu.ye [at] swerim.se or Elsayed Mousa, elsayed.mousa [at] swerim.se

OSMET
Industrial symbiosis for a fossil-free society
Contact: Chuan Wang, chuan.wang [at] swerim.se

PMAPIA – Precipitation of Micro Alloy Particles in B and Mn alloyed steel grades and the InterAction between elements, segregation, and defects during continuous casting
Kontakt: Jacek Komenda, jacek.komenda [at] swerim.se

STEPWISE
STEPWISE is a solid sorption technology for CO2 capture from fuel gases in combination with water-gas shift and acid gas removal. The main objectives of the STEPWISE project is to scale up the technology for the CO2 capture from Blast Furnace Gases (BFG). This will be done by the construction and the operation of a pilot test installation at Swerim enabling the technology to reach TRL6 as the next step in the research, development and demonstration trajectory.
Kontakt: Magnus Lundqvist, magnus.lundqvist [at] swerim.se

VMAP-Analytics
Målet med det treåriga EU- och Vinnovafinansierade projektet är att skapa en plattform för digitala tvillingar som hjälper den stål- och metallproducerande industrin att få bättre koll på sina processer.
Kontakt: Sivaprasad Palla, sivaprasad.palla [at] swerim.se