Internationella projekt

Swerim deltar i 60 olika EU-projekt och leder 7 av dessa. EU-projekt är utvecklingsprojekt som helt eller delvis finansieras av EU, och är till för att främja utvecklingen inom olika samhällssektorer. I dessa projekt samarbetar vi vanligtvis med företag och andra forskningsorganisationer i Europa.

Nedan listar vi ett urval av pågående EU-projekt i bokstavsordning efter namn.

CONSENSO – Continuous sensing for the on‐line monitoring of metallurgical Processes
Consenso is an EIT project that is developing on-line, non-contact measurement techniques for metallurgical processes.
Contact: Jonas Pettersson, jonas.pettersson [at] swerim.se

DISIRE Integrated process control based on distributed in-situ sensors into raw material and energy
Målet med projektet är att utveckla en sensor som följer med flöden av råvaror i ståltillverknings­processen. Sensorerna ska samla in data inuti exempelvis en masugn eller en stegbalksugn. Data som är intressant är till exempel temperatur, tryck och position. Sensorerna ska on-line skicka informationen till styrprocessen.
Kontakt: Jan Niemi, jan.niemi [at] swerim.se

FReSMe
Projektet FreSMe (From residual steel gases to methanol) är ett projekt som stöds av Horizon2020 och har som mål att ta fram en metod för att producera metanol för fartygsdrift av överskottsgaser från ståltillverkning.
Kontakt: Magnus Lundqvist, magnus.lundqvist [at] swerim.se

JOINOX - Guidelines for use of welded stainless steel in corrosive environments
JOINOX syftar till att utveckla vetenskapsbaserade riktlinjer för att utvärdera lämpligheten i svetsoxidytor tillverkade för specifika ändamål samt att ge förslag på efterföljande rengöringsstrategier. Projektet pågår under 3,5 år och sponsras av The Research fund for Coal and Steel (RFCS). 
Kontakt: Núria Fuertes Casals, nuria.fuertes [at] swerim.se

OSMET
Industrial symbiosis for a fossil-free society
Contact: Chuan Wang, chuan.wang [at] swerim.se

PMAPIA – Precipitation of Micro Alloy Particles in B and Mn alloyed steel grades and the InterAction between elements, segregation, and defects during continuous casting
Kontakt: Jacek Komenda, jacek.komenda [at] swerim.se

STEPWISE
STEPWISE is a solid sorption technology for CO2 capture from fuel gases in combination with water-gas shift and acid gas removal. The main objectives of the STEPWISE project is to scale up the technology for the CO2 capture from Blast Furnace Gases (BFG). This will be done by the construction and the operation of a pilot test installation at Swerea MEFOS enabling the technology to reach TRL6 as the next step in the research, development and demonstration trajectory.
Kontakt: Magnus Lundqvist, magnus.lundqvist [at] swerim.se