IFFIS16

IFFIS16

Konferens om smartare information för ett starkare Forskningssverige!

menyloggaArrangörer: Vetenskapsrådet i samarbete med SUHF, Sveriges universitets och högskoleförbund
Tid:  7 november 2016

PROGRAM
Introduktions-bildspel (ca 2 min ppt)

FORSKNINGENS FRAMTID – VAD PRIORITERAR REGERINGEN?
Regeringen presenterar forskningspolitikens inriktning och de viktigaste målen.

Karin Röding, statssekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

SIKTAR REGERINGEN RÄTT?
Paneldiskussion med chefer/ansvariga för lärosäten och finansiärer.

Stephen Hwang, rektor Linnéuniversitetet. Ordförande i SUHFs expertgrupp för kvalitetsfrågor.
Astrid Söderbergh Widding, rektor i Stockholms universitet. Ledamot i SUHFs styrelse. Ingår i regeringens forskningsberedning.
Sven Stafström, GD Vetenskapsrådet
Charlotte Brogren, GD Vinnova

KAVALKAD
1 minuts-presentation av 19 projekt, tjänster med mera, om forskningsinformation och forskningsdata, tillgängliga under eftermiddagens Open Space-mingel.

INSPIRATIONSTALARE – inför framtidsspaningen på Iffis-konferensen.
Om framtidsfrågor och goda exempel.

Vårt digitala ekosystem växer
En bra infrastruktur inom FoU-sektorn leder till effektivare utbyte av data och mindre administration.
Beate Eellend, KB, handläggare för programmet OpenAccess.se och publikationsfrågor, KB och ledamot i Nationella styrgruppen för forskningsinformation.

Om ekosystemet-for-forskningsinformation-161109 (ppt)

ORCID – rätt forskar-ID?
Sunet arbetar med identitetshantering och eventuell koppling till ORCID. Vilken forskar-ID bör vi satsa på?
Leif Johansson, CTO/Security, Sunet

PowerPoint om ORCID

Internetrelaterad juridik och integritetsskydd
Personliga identifikatorer behövs för att säkra kvaliteten på forskningsinformation. Regeringen vill ha mer öppna, effektiva, digitala myndigheter. Vad händer när PUL ersätts av den mer moderna Dataskyddsförordningen?
Sara Malmgren, advokat, advokatfirman Foyen, involverad i digital samordningsprocess med Sunet.

Smartare samverkan mellan myndigheter
Erfarenheter och råd från Verksamt.se – en nationell tjänst som sparar tid för företagare.
Hans Ekstål, koordinator för samverkansprojekt på nationell och europeisk nivå, Bolagsverket.

Myndighetssamverkan_erfarenheter-fran-verksamt-se

Människa – maskin?
Trender i språkförståelse och artificiell intelligens. Man använda AI för att göra intelligenta
saker med data. AI kommer att förändra (stora) delar av samhället.
Magnus Sahlgren, forskare, forskningsinstitutet SICS.

Framtidsspaning inom FoU-sektorn.
Hur går vi vidare? Vad ska vi prioritera? Vilka är ansvariga?
Avslutande diskussion efter Iffis-konferensen 2016.

  • Peter Eriksson, chef på enheten för Verksamhetsutveckling, Vinnova.
  • Ludde Edgren, chef Forsknings- och innovationskontoret, Göteborgs universitet. Verkställande ledamot i SUHF:s expertgrupp för forskningsadministrativa frågor.
  • Christina Jönsson Adrial, avdelningschef för Publik verksamhet på Kungliga biblioteket.
  • Johan Lindell, chef för avdelningen för forskningspolitik, Vetenskapsrådet. Ordförande i nationella styrgruppen för forskningsinformation.

Moderator: Eva Krutmeijer

Besöksadress

Vetenskapsrådet
Västra Järnvägsgatan 3
Telefon: 08-546 44 000

Postadress

Vetenskapsrådet
Box 1035, 101 38 Stockholm

KONTAKTPERSON

Magnus Eriksson
magnus.eriksson@vr.se

SweRIM hanteras av Nationella styrgruppen för forskningsinformation - koordineras av Vetenskapsrådet