Industriell symbios och andra samverkansformer för cirkulär ekonomi

rondell_cirkular_ekonomi

Boka den 20 november för workshop på temat Industriell symbios och andra samverkansformer för cirkulär ekonomi.

Ur programmet

  • Framgångsfaktorer för utveckling av urbana och industriella symbioser
    Martin Kurdve, RISE och Chalmers
  • Regelverk och policyer i arbetet för cirkulär ekonomi
    Eva Blixt, Jernkontoret
  • Exempel på pågående branschöverskridande projekt  
    Ulf Sjöström, Swerim
  • Gruppdiskussioner

Under dagen visar ett antal talare på vägar mot ökad resurseffektivitet och möjligheter till nyttiggörande av sekundära material mellan olika aktörer. Presentationerna varvas med diskussioner om gemensamma utmaningar och frågor som bör prioriteras i arbetet för en cirkulär ekonomi.

Dagen ska bidra till nya idéer och ökad samverkan för cirkulära flöden och hållbara lösningar.

Eventet vänder sig såväl till industri som till andra intresserade aktörer.

Inbjudan med fullständigt program och möjlighet att anmäla sig kommer inom kort.

Datum
2018-11-20 (Hela dagen)
Plats
Swerim, Luleå
Typ
Workshop