Workshop "Industriell symbios och andra samverkansformer för cirkulär ekonomi"

rondell_cirkular_ekonomi

20 november 2018, kl. 10-16.30 på Swerim i Luleå

Välkommen till workshop på temat Industriell symbios och andra samverkansformer för cirkulär ekonomi!

Under dagen visar ett antal talare på vägar mot ökad resurseffektivitet och möjligheter till nyttiggörande av sekundära material mellan olika aktörer. Presentationer varvas med diskussioner om gemensamma utmaningar och frågor som bör prioriteras i arbetet för en cirkulär ekonomi. Dagen ska bidra till nya idéer och ökad samverkan för cirkulära flöden och hållbara lösningar.

Eventet vänder sig såväl till industri som till andra intresserade aktörer.

Anmäl dig senast den 13 november. Observera att antalet platser är begränsat. 

Program

10.00 Registrering och kaffe
10.30 Introduktion (Sara Rosendahl, Swerim)
10.50 Återvinning för en cirkulär ekonomi (Martin Tengsved, Swerock)
11.15 Ett exempel på hur en industriell symbios etablerats och fortgår (David Bellqvist, SSAB Europe)
11.40 Gruppdiskussioner
12.30 Lunch
1315 Rundvandring i pilothall
13.45 Exempel på pågående branschöverskridande projekt (Ulf Sjöström, Swerim)
14.10 Framgångsfaktorer för utveckling av urbana och industriella symbioser (Martin Kurdve, RISE & Chalmers)
14.35 Regelverk och policyer i arbetet för cirkulär ekonomi (Eva Blixt, Jernkontoret)
15.00 Gruppdiskussioner med kaffe
16.00 Gemensamma slutsatser
16.30 Avslut

Datum
2018-11-20 (Hela dagen)
Sista anmälningsdatum
2018-11-13
Plats
Swerim, Luleå (konf.rum Melderstein)
Pris
Deltagandet är kostnadsfritt. Lunch och fika ingår.
Typ
Workshop