Internationell svetsingenjör (IWE) – Utbildning

IWE-utbildningen ger dig bred och gedigen kunskap. En svetsad kvalitetsprodukt med säkerhetskrav måste vara allt igenom rätt. Den ska vara rätt konstruerad, utförd i rätt material, svetsad på rätt sätt och rätt provad. Utbildningen Internationell svetsingenjör, IWE ger kunskap om alla delarna i kvalitetskedjan.

Kursanordnare

Utbildningen genomförs av Svetskommissionen, Swerim och KTH i samarbete. Utbildningen sker på KTH med Joakim Hedegård, Swerim som kursansvarig. Liksom tidigare år drivs undervisningen gemensamt för både KTH:s egna elever som läser till civilingenjör och för externa elever.

Kursen är studiemedelsberättigad.

Inträdeskrav

Internationell svetsingenjör, IWE
Bachelor of Science, B.Sc. I Sverige är inträdeskravet högskoleingenjör eller högre utbildning.

Information och anmälan

Ytterligare information och anmälan se Svetskommissionens webbplats.

Datum
2023-01-18 09:00 till 2024-01-26 16:00
Plats
KTH
Typ
Kurs