Sverigelansering av Hållbarhetskompassen (Agenda 2030 Compass)

Den 2 december kommer Jernkontoret, tillsammans med Stockholm Environment Institute (SEI) att Sverigelansera Hållbarhetskompassen (Agenda 2030 Compass). Välkomna till ett livesänt seminarium i Jernkontorets lokaler kl. 10-12 på Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.

Datum: 2 december 2022
Plats: Jernlkontoret, Stora salen, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm
Digital livsändning:  Följ evenemanget digitalt via denna länk.

Vad är Hållbarhetskompassen? Hållbarhetskompassen är ett forskningsbaserat verktygsstöd användbart för alla sorters samhällsaktörer med behov av att bättre kunna navigera mot att nå FN:s samtliga 17 hållbarhetsmål.

Kompassen är utvecklad i en samskapande process med bland andra svensk järn- och stålindustri och SEI.

Den internationella lanseringen skedde redan den 10 november under COP27-mötet i Sharm El-Sheikh. Läs mer om den här.

Idag drivs utvecklingen inom Jernkontorets Teknikområde 86, där forskningschef Kristian Skånberg är ansvarig för den svenska lanseringen. Läs mer på Jernkontorets webbplats.

Program

09.30-10.00 Välkomstkaffe

10.00-10.05 VÄLKOMMEN, Gert Nilson, teknisk direktör Jernkontoret

10.05-10.40 Agenda 2030-kompassen – presentation av den vetenskapliga rapporten: Åsa Swartling och Katarina Axelsson, både SEI-forskare, tillsammans med kompasskörningsdeltagare

10.40-11.10 Panel: Så kan kompassen bidra till en hållbar stadsutveckling: Allan Larsson, f.d. finansminister och rådgivare till EU-kommission, nu rådgivare åt Hammarby Sjöstad 2.0., Jonas Tannerstad Tamarinden/Örebrobostäder, tillsammans med deltagare från kompasskörningar på detta tema representerande kommuner/regioner och hållbarhetskonsulter

11.10-11.30 Panel: Så kan kompassen bidra till hållbarhet i järn- och stålindustrin: Björn Haase Höganäs AB, samt Jernkontorets forskning- respektive miljöavdelning

11.30-12.00 Avslutande panel: Så kan kompassen bidra till samhällets hållbarhetsomställning: Naghmeh Nasiritousi klimatpolitisk forskare, Karin Sancho partner KPMG, samt representanter för politiken/myndigheter

12.00 Avslutande tack: Kristian Skånberg, dagens moderator, tillika deltagare i olika roller i de tre bakomliggande forskningsprojekten åren 2015-2022, nu forskningschef för Teknikområdet Hållbarhetskompassen (TO86) på Jernkontoret.

Kontakter

  • Ingrid Leek, Kommunikatör Jernkontoret: 072-207 11 79
  • Kristina Grewin, Kommunikationsdirektör (interim): 072-980 50 66.
Datum
2022-12-02 10:00 till 12:00
Sista anmälningsdatum
2022-12-02
Plats
Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10
Typ
Seminarium