Medarbetare mätteknik

Att arbeta på Swerea

Swerims viktigaste konkurrensmedel är våra medarbetares kunskap och spetskompetens. Vår förmåga att tillvarata och bidra till våra medarbetares kunskap och erfarenheter är starkt kopplad till koncernens utveckling. 

Att kontinuerligt utveckla verksamheten innebär åtaganden från alla som arbetar inom koncernen vad gäller arbetsutformning, samverkan och kompetensutveckling för att bidra till ökad kunskap. 

Kompetensutveckling

Den strategiska kompetensuppbyggnaden genomförs oftast i form av forskningsprojekt. Det kan handla om fördjupning av spetskompetenser, korsbefruktning mellan områden eller tidiga satsningar inom nya fält. Eftersom industrin är vår primära målgrupp är de flesta av våra projekt industriinriktade och många av våra medarbetare har ett stort industrikunnande.

Nationella och internationella kontaktnät

Vi verkar i en internationell miljö och våra medarbetare deltar i både nationella och internationella nätverk. Vi koordinerar och deltar även i ett stort antal EU-projekt och har flera internationella uppdragsgivare. Ökad internationell verksamhet bidrar även till att fler forskare från hela världen söker sig till oss.

Länk till lediga tjänster och exjobb >>