Medarbetare och kompetens

Swerim har omkring 200 medarbetare. Vi bygger kontinuerligt ny kunskap och flera medarbetare forskarstuderar parallellt med sin anställning.

Swerims utveckling är starkt kopplad till företagets förmåga att tillvarata kompetens samt utveckla och stimulera medarbetarnas kompetensutveckling. Den strategiska kompetensuppbyggnaden genomförs oftast i form av forskningsprojekt som kan innebära ytterligare fördjupning av spetskompetenser eller vara satsningar i tidiga faser inom nya områden.

Nära samarbete med industri, akademi och samhälle

Vår forskning sker i nära samarbete med både industri, akademi och olika samhällsinstitutioner. Swerim deltar i både nationella och internationella samverkansprojekt och forskningsprogrammen inom det europeiska samarbetet är viktiga för kunskapsuppbyggnaden.

Vi deltar för närvarande i ett stort antal EU-projekt. Av de forskare som anställts till den svenska verksamheten är cirka 25 procent utlandsrekryteringar. 

Genom samverkan över kompetensområden vidareutvecklar vi våra medarbetares kompetens och innovationskraft och förmåga att gå från idé till industriell användning.