Batteritillverkning och batteriåtervinning

Batteriteknik

Effektiv batteritillverkning och batteriåtervinning blir allt viktigare allteftersom miljökraven ökar. I en framtid med kraftigt ökad batterianvändning i till exempel elbilar blir det betydelsefullt att redan från början utveckla miljöanpassade material och tillverkningstekniker.

Batteriåtervinning

Återvinning av litiumjonbatterier i ett cirkulärt system

Vid återvinning av litiumjonbatterier är de mest energikrävande stegen metallurgiska. Swerim utvecklar metoder för att återvinna litiumjonbatterier, där en bärande idé är att så långt som möjligt utnyttja redan verksam metallurgisk industri.

Vi undersöker och utvärderar processkedjor samt identifierar vilka produkter ur batteriåtervinningen som effektivt kan föras tillbaka in i industrin. Vår forskning fokuserar på metoder i nordiska förhållanden och drar fördel av en modern storskalig metallurgisk industri.

Läs mer: 4,7 miljoner till forskning om batteriåtervinning

Återvinning av alkaliska batterier

Sverige är ledande i insamlingen av uttjänta alkaliska batterier, men saknar inhemsk batteriåtervinning. Batterierna exporteras i stället och behandlas i dyra eller tekniskt ineffektiva processer.

Swerim forskar på en effektivare batteriåtervinning där material tas tillvara och går till ny batteritillverkning. I detta ingår krav på miljöhänsyn, ekonomisk drift samt anpassning till den specifika batterikemin. Utmaningen är att kunna återvinna inte bara zink utan även mangan.

Läs mer: Forskningsprojekt möjliggör kraftigt ökad batteriåtervinning.

Kontakt och mer information

Guozhu Ye, Swerea MEFOS

Guozhu Ye

Phone: 
+46 (0)70 175 17 54