materialåtervinning

Materialåtervinning

Materialåtervinning är ett växande verksamhetsområde med stor potential. Inom Swerim utvecklar vi metoder för att effektivisera och förenkla materialåtervinning. Genomtänkt återvinning kan resultera i omfattande ekonomiska och miljömässiga vinster.

Återvinning blir allt viktigare ju mer material som binds upp i skrot och spill. Vår kunskap sträcker över flera olika materialområden och vi hjälper dig att hitta rätt metoder för en effektiv resurshantering. 

Materialåtervinning av metall

En stor del av det metallavfall som fragmenteras i Sverige, exporteras och förädlas genom handsortering för att sedan bli till nya produkter. Tillsammans med återvinningsföretag, stål- och processindustri samt olika nationell och internationella forskningsaktörer, arbetar Swerim med att utveckla metoder för att effektivisera och förenkla metallåtervinning.

På Swerim utvecklar vi till exempel lasertekniken (LIBS) för snabb analys av de flesta olika material, i fast- och pulverform. Ofta är det både billigare och miljövänligare med återvinning än att producera det från material brutet ur marken. Läs mer om metallåtervinning.

Materialåtervinning av plast

Materialåtervinning av plast har blivit högaktuellt i och med medvetenheten om klimatförändringar, nödvändigheten av att spara på naturresurser och minska beroendet av fossila råvaror som olja. Swerea har en gedigen kompetens om återvinning av plastmaterial, främst inom kabelområdet. Vi har viktig kunskap om materialseparering, karaktärisering och kvalitetssäkring, omarbetning och uppgradering av återvunna material.

På Swerim finns flera utrustningar för att utveckla och testa nya metoder för att föra tillbaka plasten i nya produkter. För plastbearbetning, uppgradering och prototyptillverkning finns utrustning för granulering av plast, extruder och kompounderingsutrustning, utrustning för pelletering, formspruta och verktyg för prototyptillverkning. Läs mer om plaståtervinning.

Kontakt och mer information

Tania Irebo Schwartz

Tania Irebo Schwartz

Phone: 
+46(0)70 355 34 83

Chuan Wang

Chuan Wang

Phone: 
+46 (0)70 634 85 55