Energi och miljö

Hållbar utveckling, socialt ansvar och god arbetsmiljö ser vi som positiva drivkrafter för industriell innovation. Inom kompetensområdet energi och miljö arbetar vi med allt från analys av miljöpåverkan till utveckling av hållbara material, produkter och produktionssätt

Att tänka energi och miljö blir allt viktigare och marknaden ställer högre krav på miljöanpassade och energieffektiva produkter. Vi erbjuder kunskap för att identifiera förbättringsområden inom industrins områden avseende material och produkter, genom hela värdekedjan.

Vi arbetar med uppdrag, utbildningar, forskning och strategiska kunskapsnätverk. Allt för att utveckla hållbara affärsmöjligheter.

Vår kunskap inom energi och miljö

Här ser du ett urval av vår kompetens inom området energi och miljö:

 • Energi​.
  - Energiinventeringar.
  - Energieffektiviseringar.
   
 • Restprodukter.
 • - Avfallsklassning.
  - Studier av återvinningspotential.
  - Återvinningslösningar.
   
 • Produkter och produktion.
  - Material- och kemiska analyser.
  - Processutveckling.
  - Utveckling av hållbara och miljöanpassade material och produkter.
  - Förbättrad och renare produktionsteknik.