Cirkulär ekonomi

Grunden i cirkulär ekonomi är att kunna ta tillvara på råvaror och resurser istället för att kasta bort dem efter användning. Swerim erbjuder kompetens och expertkunnande inom området och kan skräddarsy en cirkulär modell för just ditt företag och produkt.

Cirkulär ekonomi – vad är det?

Cirkulär ekonomi är ett sätt att tänka där huvudidén är att ta tillvara på råvaror och resurser i cirkulära system, även kallat cirkulära modeller. Det kan handla om att förlänga livet på en produkt, genom att på teknisk väg reparera eller renovera. Cirkulär ekonomi innebär även att hitta affärsmöjligheter för befintliga och nya företag att arbeta med cirkularitet, exempelvis genom att ta tillbaka, renovera och sälja produkten eller delar av produkten igen. Det kan också handla om att ta tillbaka material och/eller komponenter och använda dem igen, eller om att återvinna material.

Börja arbeta med cirkulär ekonomi

Vill du och ditt företag börja arbeta med cirkulär ekonomi? Swerim kan hjälpa er med att själva kunna skapa cirkulära modeller för just ditt företag och din produkt. Vi kan också hjälpa er att mäta kvaliteten och ekonomin på det ni får tillbaka.

Vi erbjuder kompetens som berör cirkulär ekonomi inom följande områden

Kontakt och mer information