Ekodesign – konkurrenskraftig hållbarhet

Att skapa ett hållbart samhälle är den centrala utmaningen för mänskligheten. För företag innebär detta att skapa lönsamhet och samtidigt bidra till hållbarhet. Swerims styrka är att vi kombinerar teknik och hållbarhet (ecodesign) för att utveckla lösningar som kombinerar god prestanda, lönsamhet och hållbarhet.

För oss kan ekodesign innebära utformning av såväl produkter som verksamheter. Många företag arbetar idag med miljöledningssystem för att säkerställa att hela verksamheten tar ett miljöansvar. Vi kan hjälpa företag att bygga sina system så att de blir till största möjliga nytta.

Helhetssyn över hela livscykelskedjan

För att veta vad som är viktigt att förbättra, kan man genomföra en Livscykelanalys, LCA, dvs. analysera miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, (från råvaror, tillverkning, användning och resthantering), och åtgärda dem.

Vi har kompetens att genomföra analyserna och bidra till åtgärderna, och arbetar exempelvis med projekt inom energieffektivisering, effektivisering av materialutnyttjande, nya miljöanpassade material, minskning av utsläpp av farliga kemikalier och optimering av industriell återvinning.

Mesta möjliga nytta

Energieffektivitet innebär att man får största möjliga nytta av den energi man använder. Vi erbjuder såväl analyser som åtgärder för företags energianvändning, något som brukar leda till såväl mindre miljöpåverkan, som till stora ekonomiska besparingar.

Marknadsför dina miljöinsatser

När nya hållbara produkter och erbjudanden skapats, kan vi hjälpa till att ta fram olika typer av marknadsföringsmaterial, som exempelvis miljödeklarationer, där miljö- eller energiprestanda beskrivs på ett sätt som kunderna lätt kan förstå och ta till sig.

Kontakt och mer information