Energieffektivisering

Energieffektivisering har stor affärsstrategisk nytta för industrin. Swerim erbjuder stöd till energieffektivisering av produktionssystem, processer, fastigheter eller produkter.

Tillgång till billig energi har varit en förutsättning för hur industri och samhälle har byggts upp. Sedan 1970-talet har det blivit tydligt att energi inte kommer att fortsätta vara billig. Ett företag som minskar sitt energiberoende kan vara stabilt under energiprisförändringar och få en långsiktig kostnadsfördel.

Energieffektivisering i praktiken

Energieffektivisering är ett praktiskt arbete och innebär närhet till och kunskap om det system eller den produkt som ska effektiviseras. Det innebär studier och datainsamling och olika typer av analyser, och resulterar i en lägesbeskrivning eller förslag till konkreta åtgärder.

Då energi används på olika sätt och med olika syften har Swerim tagit fram en uppsättning verktyg för att hjälpa våra kunder med energieffektivisering. Vi kan studera och föreslå konkreta effektiviseringsplaner utgående från utrustnings och systems tekniska parametrar eller utifrån olika nyttoperspektiv.

Få hjälp med din energieffektivisering

Ta hjälp av oss för att energieffektivisera din verksamhet som helhet eller delar i en process. Vi kan hjälpa dig med:

  • Teoretiska beräkningsmodeller
  • Praktisk mätning av utrustning i laboratorier och i fullskaliga demoanläggningar
  • Mätning under kontinuerlig drift i industri eller vid produktanvändning
  • Fullständiga livscykelanalyser av produkter och funktioner.

Kontakt och mer information