Ytrenhet

Ytrenhet handlar ofta om fett eller olja, partiklar eller andra föroreningar som förekommer på en yta eller en detalj. Det kan även handla om ett förebyggande arbete för att minska nedsmutsning under tillverkning eller lagerhållning.

Viktiga frågeställningar kring ytrenhet kan vara att identifiera den ekonomiska påverkan som orena komponenter kan ge på grund av haverier, funktionsnedsättning, korrosionsangrepp, lacksläpp eller andra kvalitetsbrister. Genom att aktivt och kontinuerligt arbeta med att hålla både komponenter och den produktionsmiljön så rena som möjligt genom hela processen kan kostnader minskas i det långa loppet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Swerim har stora möjligheter att hjälpa dig att utföra analyser för att fastställa hur ren din produkt eller process är. Vi analyserar ytor och produkter med avseende på kemiska föroreningar, partiklar eller egenskaper som påverkas av orenhet som till exempel vidhäftningen mellan substrat och beläggning. Till vår hjälp har vi ett flertal olika analysutrustningar för kemisk analys av organiska och oorganiska föroreningar på ytan, partikelrenhet, vidhäftning och ytenergimätningar.

Kontakt och mer information

John Niska

John Niska

Phone: 
+46(0)70 306 19 86