powder material

Pulvermaterial och pulverteknik

Vi hittar rätt pulver och rätt process för dina produkter. Behöver du ett speciellt pulvermaterial kan vi även skräddarsy och tillverka nya pulver efter dina önskemål. 

Genom att välja pulver som material i din tillverkning kan du uppnå flera fördelar som till exempel:

  • mindre materialåtgång (near net shape)
  • minskad tillverkningskostnad
  • unika materialegenskaper
  • komplexa geometrier utan fogar
  • använda material som är svåra att gjuta

Tillverkning av pulver och komponenter

Vi hjälper dig att identifiera, skräddarsy, tillverka och/eller analysera metallpulver och kerampulver som passar din produkt. Det kan handla om att optimera sammansättning, partiklarnas storlek och form, flytegenskaper samt renhet.

För tillverkning av komponenter kan vi hjälpa dig i val och optimering av såväl pulver som tillverkningsteknik. Vi har en bred kunskap om många tillverkningstekniker och kan tillverka prototyper utifrån såväl metall som kerampulver. Med tester och analyser kan vi också säkerställa att slutprodukten fått de egenskaper som krävs för din applikation. Vår fluidbäddsutrustning kan utvärdera fluidiseringsegenskaper av finkorniga pulvermaterial och genomföra modifiering av pulverytor, exempelvis via reduktion av ytoxider.

3D-printing med pulver

Om du vill använda pulver för 3D-printing kan vi erbjuda kunskap om hela kedjan, från idé till färdig produkt. Till exempel hur pulveregenskaper påverkar kvaliteten på en 3d-printad slutprodukt eller hur många gånger ett pulver kan återanvändas utan att det påverkar prestandan hos produkten.

Medlemsprogram

Kontakt och mer information

Jesper Vang

Jesper Vang

Phone: 
+46 (0)76 770 60 98