Rätt material – en komplex utmaning

På Swerim är vi experter på materialteknik och råvaror. Med oss som partner får ditt företag tillgång till morgondagens material och materialkombinationer. Vi är en ledande aktör för tillämpad forskning och utveckling inom området metaller.

Swerims verksamhet inom materialteknik och råvaror innefattar forskning och utveckling av olika material och produkter samt deras tillverkning, användning och återvinning. Vi erbjuder djupgående kompetens inom varje materials egenskaper och kan föreslå samt utveckla lämpligt material för vald framställningsmetod och tillverkningsprocess.

Provning av materialteknik och råvaror

Vi erbjuder avancerad provning och analys av både råvaran, materialet och den färdiga produkten och kombinerar simulering och processförsök i pilotskala. Vårt breda kontaktnät i Sverige och internationellt är också till stor fördel för dig som kund.

Från tillverkning till återvinning

Genom att arbeta med alla delar i ett materials livscykel, från tillverkning till återvinning, har vi en god kunskap om de material och produkter som våra kunder arbetar med. Tillsammans med dig kan vi utveckla ett nytt material, testa kombinationer av material och byta ut hela eller delar av ditt produktsortiment.