Mineralteknik

Det globala behovet av mineraler, metaller och energi ökar kraven på en effektivare förädling av råvaror och restprodukter. Industrins utmaningar finns i det faktum att råvaran, malm eller återvunnet material, varierar i kvalitet och över tid.

En stark drivkraft i utveckling är bland annat högre medvetenhet om hållbarhet samt ökade krav på miljöcertifieringar och producentansvar. En annan drivkraft är pris och efterfrågan på mineraler och metaller samt sjunkande metallhalter i råvarorna. Det kräver god kunskap om mineralteknik.

Mineralteknik för bästa metallurgiska resultat

Vi erbjuder allt från ”value in use-studier” till förbehandling, termisk behandling och agglomerering. Baserat på vår erfarenhet och kompetens från metallurgisk industri anpassar och optimerar vi agglomerat för bästa metallurgiska resultat, oavsett om det är jungfruligt material eller återvunna mineraler och metaller. 

Kontakt och mer information