Multimaterial

Ett multimaterial kombinerar olika materials funktioner för att skapa en fulländad slutprodukt. På Swerim kan vi hjälpa dig med val av material, design och tillverkningsprocess för att förbättra din komponent.

Inom Swerim är vi experter på alltifrån plaster, kompositer, textilier och keramer till olika typer av metaller samt gjutna material. Vi känner till materialens egenskaper och vet hur de kan kombineras för att ta fram en tillverkningsbar och funktionell konstruktion.

Multimaterial förbättrar din produkt

Multimaterial används alltmer när speciella egenskaper från olika materialtyper behöver kombineras för att få en mer optimal komponent.  Målsättningarna kan vara olika. Alltifrån att skapa en kostnadseffektiv produkt till att nå speciell funktionalitet.

Multifunktionella material

Idag ställs höga krav på materials och komponenters funktionalitet och ofta ska flera krav tillgodoses. Genom multifunktionella material kan man inom ett och samma material få fram kombinationer av exempelvis hög slitstarkhet, elektroniska funktioner, värmereglering med mera. På Swerim hjälper vi dig att kombinera olika krav i en produkt samt att hitta en hållbar lösning.

Multimaterialkonstruktion

Multimaterialkonstruktioner kallas de komponenter som konstruerats med kombinationer av olika material för att uppnå särskilda produktfördelar, men inte nödvändigtvis olika funktioner. Det kan handla om att göra komponenten lättare eller att skapa en produkt med billigt grundmaterial och dyrare ytbeläggning utan att kompromissa med hållbarheten. Även här hjälper vi dig att hitta rätt material och tillverkningsmetoder för att optimera din produkt.

Från koncept till verifiering

Inom Swerim har vi kompetens och resurser att utveckla din idé till en färdig lösning. Vi hjälper dig med allt från konceptstudier, konstruktion, material- och produktutveckling till verifierande provning.

Kontakt och mer information