Skogsråvara kan ersätta fossila råvaror vid metallframställning

Biomaterial för metalltillverkning

När metaller framställs används idag fossilt kol vilket innebär en stor klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp. Därför har industrin länge arbetat för att effektivisera och minska mängden fossilt kol.

Vi forskar för att hitta hållbara lösningar och ersätta fossilt kol i stål- och metallindustrin med förnybart biomaterial.

Mer om våra pågående projekt
 

Biokol i masugnen för minskad klimatpåverkan 
Genom att använda biokol vid masugnsbaserad ståltillverkning skulle koldioxidutsläppen på kort sikt kunna minskas med upp till 30 procent. I ett nystartat forskningsprojekt som drivs av Swerim ska metoderna vidareutvecklas och testas på SSAB.

Kan svart kol ersättas av grönt? 
I ett projekt som leds av Swerim ska sju partner från Norr- och Västerbotten undersöka om biomassa kan ersätta fossilt kol vid metallframställning.

Massaindustrins restprodukter kan bli värdefulla för metallindustrin 
Kan värdefullt innehåll från pappers- och massaindustrins restprodukter bli råvaror i metallurgiska processer? Swerim tillsammans med företag från olika branscher ska utveckla nya innovativa lösningar för att minska industrins miljöpåverkan.

Kontakt och mer information

Maria Lundgren Swerea MEFOS

Maria Lundgren

Phone: 
+46 (0)70 821 20 59