återanvändning, resurseffektivitet, metallåtervinning

Metallåtervinning

Metallåtervinning och resurseffektivitet blir viktigare när tillgången på råvaror i marken minskar. Sekundära metallråvaror från industriella processer och kasserade konsumentprodukter har blivit den nya tidens gruva.

Vi arbetar kontinuerligt för att öka metallåtervinning inom industrin och därmed säkra råvarutillgången. Genom att kombinera bransch­­överskridande kompetenser skapar vi nya innovationer och heltäckande lösningar för ökad resurseffektivitet. Här ingår allt från hanteringen när avfall och restprodukter upp­kommer till att materialen har återvunnits eller återanvänts.

Metallåtervinningens fördelar

Med hjälp av vår forskning kan du förbättra din affär och konkurrenskraft. Vi hjälper till att:

  • hitta verktyg för att snabbt kunna möta framtida miljökrav
  • öka din användning av ekonomiskt och miljömässigt fördelaktiga råvaror
  • maximera och säkerställa Sveriges och Europas självförsörjning av råvaror genom ökad förädling av restprodukter.

Forskningen inom metallåtervinning följer flera huvudspår: metoder för sortering, energieffektiv omvandling från oxid till metall samt kemisk separering av metaller.

Sortering och omvandling

I princip kan metaller återvinnas hur många gånger som helst, men en grundläggande förutsättning är att kunna separera dem, dels från varandra dels från andra material. Genom att separera metaller kan de också avgiftas och därmed ökar återvinningen ytterligare. Separering kan göras antingen mekaniskt eller kemiskt, genom att använda olika metallers egenskaper. Swerim har utvecklat ett flertal olika innovativa metoder och processer för att separera metaller.

Oxidiska metaller i stoftform är en sekundär råvara från industriella processer. Swerim bedriver forskning inom flera områden för att ta fram metoder att på ett energieffektivt sätt föra över metaller från oxidisk till metallisk form.

Exempel på forskningsprojekt:

Kontakt och mer information

Tania Irebo Schwartz

Tania Irebo Schwartz

Phone: 
+46(0)70 355 34 83