rost

Korrosion

Swerea bedriver forskning och utveckling inom korrosion i syfte att hjälpa och ge underlag till företag och samhälle för optimala materialval och korrosionsförebyggande åtgärder.

Vår korrosionsverksamhet innefattar korrosion av metalliska material. Vi fokuserar också på branschspecifika korrosionsfrågor då man inom respektive bransch ofta kämpar med likartad problematik, som t.ex. inom stål och materialtillverkande industri. 

Bekämpning av korrosion

Rost kan bekämpas på många olika sätt och vilken metod som är mest lämplig i det enskilda fallet beror på aktuell miljö, applikation, livslängdkrav m.m. Rekommendationer för åtgärder kan variera starkt; från olika typer av rostskydd som åtgärder i form av förändring av miljö och konstruktionens utformning.

Kontakt och mer information

Nuria Fuertes

Núria Fuertes Casals

Phone: 
+46(0)70 233 61 27