Produktionssystem

Produktionssystem är en viktig komponent i företagets affärsmodell och en stark konkurrensfaktor. Swerim kombinerar kompetens inom teknik, produktutveckling och verksamhetsutveckling för att utveckla och förnya produktionssystem och skapa produktionseffektivitet.

Produktionssystem består av organiserad samverkan mellan utrustningar, produktion, tillverkningsprocesser, leverantörer, logistik – och medarbetare. Genom djup kompetens i hela kedjan bidrar Swerim till nya sätt att tänka kring produktionssystem och förändringsarbete i industrin.

Produktionseffektivitet 

De arbeten som vi genomför kännetecknas av en helhetssyn på produktionssystemet där fokus ligger på innovation, produktivitet, effektivitet och arbetsmiljö. Resultaten är hållbara lösningar där arbetssätt och teknik kan utvecklas efter ökande krav från omvärlden. 

Kontakt och mer information