Processintegration

En förbättring i en delprocess leder inte alltid till en förbättring för hela systemet. Snarare är det så att ju komplexare system, desto större är sannolikheten att finna nya lösningar med en systematisk metod.

Dagens samhälle ställer allt högre krav på industrin när det gäller miljöpåverkan, energieffektivitet och minskat spill. Detta i sin tur har lett till ett behov av förbättrade metoder för att undersöka/analysera hela industriella system och deras samspel med omgivningarna.

Internationellt tillväxtområde

Processintegration inom stålindustrin är ett internationellt tillväxtområde som ger möjlighet att jämföra lösningar och göra avvägningar mellan motstridiga mål och att söka svar på strategiska frågor i nya processer, omställningar och investeringar. Processintegration (systemanalys) och matematisk programmering är användbara metoder för att effektivt utvärdera storskaliga industriella system.

Lösningar med helhetsperspektiv

Swerim har ingående kunskaper inom systemanalys, och inom kunskapscentret Prisma samlas experter som genom tillämpad forskning utvecklar lösningar med ett helhetsperspektiv.

Kontakt och mer information