flödeseffektivitet

Analysera och förbättra produktionsflöden

Ett effektivt produktionsflöde, flödeseffektivitet och logistiken runt omkring är en förutsättning för en kostnadseffektiv framställning av produkter och således direkt avgörande för lönsamheten i ett tillverkande företag.

Flödeseffektivitet

Swerim har lång erfarenhet av att analysera och öka flödeseffektiviteten, dvs produktiviteten i produktionsflöden. Ett målmedvetet och långsiktigt arbete, fokuserat på att minska störningar och ledtider, ger drastiskt sänkta kostnader och en stärkt konkurrenskraft. Genom värdeflödesanalyser och produktionssimulering kan vi identifiera brister i flödeseffektiviteten gällande produkter, logistik och kvalitet.

Se över ditt produktionsflöde

Kostnaderna för bristande kvalitet uppgår hos många företag till mellan 10-40 procent av den totala omsättningen. Många företag vet inte var kvalitetsbristkostnaderna uppstår och inte heller hur de ska identifiera dem. Att systematiskt fokusera på att identifiera och eliminera såväl synliga som dolda kvalitetsbristkostnader kan med relativt liten insats ge stora vinster.

Hur kan vi hjälpa dig?

Utifrån mål som vi specificerar tillsammans kan vi se över ditt produktionsflöde och arbeta fram en ny eller modifierad layout. Vi kan visa på exempel där flödesförändringar lett till att vår kund uppnått drastiska förbättringar av genomloppstider och minskningar av varor i arbete.

Genom utvecklade metoder och verktyg hjälper vi till att visualisera produktionsflödet och därmed underlätta kommunikation mellan produktionschefer, beredare och operatörer. Vi kan också hjälpa till med omställningen från småserietillverkning till större volymer och ge stöd vid start av produktion av en ny produkt. Nedan presenteras ett antal områden som vi kan ge stöttning i:

  • Leverantörskedjor
  • Kvalitetsbristkostnader
  • Produktionssimulering
  • Visualisering av produktionsflöden
  • Värdeflödesanalys riktat mot blandad produktion
  • Värdeflödesanalys riktad mot försörjningskedjor.

Kontakt och mer information

Mikael Larsson

Mikael Larsson

Phone: 
+46(0)70 335 12 38